Nov
29

Данъчна оценка на имот – всичко, което трябва да знаете

danachna-otsenka

 

Един от задължителните документи, без които не може да бъде изповядана и вписана нито една сделка с недвижим имот /покупко-продажба, дарение, учредяване на ипотека, включително рефинансиране на кредит/ е Удостоверението за данъчна оценка на имота по чл. 264, ал. 1 от ДОПК /Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/.

За съжаление, това е и документът, който създава доста главоболия на собствениците. Причините са няколко – от незнание на продавача за задължителните реквизити на този документ и пропуски в декларирането промяна на данни, до изключително честите технически грешки, допускани от служителите, издаващи данъчните оценки.

В резултат на  това, честа практика е за един документ, собственикът на имота да се разхожда няколко пъти – излишна загуба на време и нерви. Още по-неприятни са случаите, когато е нужно спешното набавяне на данъчна оценка на имота, а това, поради неподготвеността на продавача, се оказва невъзможно.

Ето защо, ако сте продавач на недвижим имот, научете какво трябва да направите, ако ви предстои набавянето на удостоверение за данъчна оценка на имота.

Защо е необходимо удостоверението за данъчна оценка на имот?

За да може държавата да си събере по-лесно данъците. Най-просто казано: Имате задължения към хазната, свързани с имота? Докато не ги платите – не може да се разпореждате с него. Прост, но много ефикасен метод за събиране на данъци.

От кого се издава?

От съответната данъчна служба към общината – по местонахождение на имота. Ето и списък с адресите на подразделенията на „Местни данъци и такси“ към общините на територията на гр.София – Адреси на подразделения Местни данъци и такси-гр.София.

Какво ще ви е необходимо, за да получите този документ?

На място носете оригинал на документа за собственост /само за сверка/ и прилагате негово копие. В случай, че сте получили имота по наследство, необходимо ви е и удостоверение за наследници, с което да удостоверите това. Попълвате и молба по образец за удостоверение за данъчна оценка на имот, която /за Софийска община/ може да изтеглите оттук – искане за данъчна оценка.

От кого може да бъде получен документа?

Всяко заинтересувано лице може да подаде молба за данъчна оценка, но само собственик или упълномощено лице може да получи готовия документ.

Важно! При съсобствен имот е достатъчен един от собствениците – той получава вместо всички.

За какъв срок ще получите данъчна оценка и колко ще ви струва?

Двуседмичен е стандартният срок за изготвяне и започва да тече от датата на подаване на заявлението.

В Столична община за този срок ще трябва да заплатите 17 лева. Може да заявите бърза поръчка – 7 дни – ще ви струва 25.50 лева, или експресна поръчка – 3 дни – 34 лева.

Валидност на данъчната оценка:

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година, удостоверението е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му.

За да спестите пари: ако очаквате да прехвърлите имота през първото полугодие, не е нуждо да даплащате данъците за имота за цялата година.

Източник –